Kweekverslag Driekleurglansspreeuw

door Evert van der Wal

 

De Driekleurige glansspreeuw (Lamprotornis superbus) is een lid van de familie Spreeuwachtigen. Deze vogel is te vinden in Noordoost Afrika, waaronder Ethiopië, Somalië, Oeganda, Kenia en Tanzania. Deze vogels waren voor mij een ultieme droom, vroeger, in mijn jeugd, zag ik ze al op de gratis plakplaatjes (Ritsla-vloei) voor in een (vogel)verzamelalbum.

 

  

Ik heb in 2007 een koppel driekleurige glansspreeuwen weten te bemachtigen via Vogelpark Ruinen. De eigenaar van het vogelpark meende dat het zijns inziens een koppel was. De vogel met de gele ring was volgens hem de man en met de rode ring de pop. Het is moeilijk om geslachtsonderscheid waar te nemen, omdat de vogels totaal niets van elkaar verschillen en ze beide ook prachtig zingen, echter deze eigenaar van het vogelpark bleek het goed gezien te hebben. Ik heb borstveren van beide vogels getrokken en deze opgezonden naar de firma GENDIKA te Veendam en kreeg een aantal dagen later de uitslag van het DNA-onderzoek en wat blijkt de man van het vogelpark had het exact goed.

 

Ik heb toen snel een aluminium volière laten bouwen voorde vogels. Ik had geen verwachtingen voor dat kweekseizoen omdat de pop van het najaar van 2006 was en er kwamen dan ook geen jongen in 2007. De jaren daarna waren zeer succesvol te noemen met prijzen op diverse tentoonstellingen en de laatste jaren ook steeds een eerste prijs op onze Bondskampioen te Zutphen.

 

Kweek in 2012

In maart 2012 heb ik de spreeuwen nestmateriaal aangeboden (sisaltouw en kokosvezels). Begin april zag ik de man en pop regelmatig materialen van buiten naar binnen brengen en in het daar opgehangen nestkastje (parkietennestkast opening 6 cm) stoppen.

Dit materiaal werd snel in de nestkast gebracht zodat er een mooi nestje ontstond. Het is geen liefdeskoppel er werd af en toe onvriendelijk naar elkaar gepikt.

Op 16 april 2012 keek ik in het nestkastje en er was een blauwgroen van kleur zijnd eitje (maat eitjes 24.0-26.0 x 18.0-19.0 mm gewicht 4.5 GR) gelegd door de pop en in de daarop volgende dagen 17 april twee (2) en drie (3) 18 april iedere dag een ei, in totaal drie eieren.

Na vijf dagen broeden heb ik de eieren geschouwd en bleken ze alle drie bevrucht te zijn. Als je na vijf dagen de eieren schouwt bevinden zich daarin nog maar enkele broedadertjes, hetzelfde beeld wat je ziet bij bijvoorbeeld kanaries, waardoor je geneigd bent te denken dat, het broedproces nog maar in een pril stadium van enkel dagen verkeert.

 

Broedperiode

De pop heeft de gehele periode op het nest gezeten en de eieren uitgebroed man lief heeft zich totaal niet met het broeden bemoeid, anders dan dat hij bij het voorbij lopen van katten een angstig gekrijs liet horen wat er voorzorgde dat de pop ook van het nest kwam en ze beide gekrijs voortbrengend probeerden de indringer te verjagen, hetgeen ook dikwijls lukte.

De pop kwam dikwijls van het nest om te eten en even in de buitenvlucht rond te vliegen daarna ging ze terug naar de eieren. Ze was er soms lange tijd af en ik maakte mij zorgen over de voorgang van het broedproces, maar het was gelukkig warm zodat het mijns inziens geen kwaad heeft aangericht.

Op 29 april 2012 zag ik een eierdop in de buitenvlucht liggen dit is exact 11 dagen na het leggen van het derde en laatste ei. Op 30 april en 1 mei waren de overige eieren uitgekomen en was het legsel dus compleet uitgekomen met levenslustige jonge vogels.

 

Voeren

Ik ben onmiddellijk meer levend voer gaan aanbieden, de eerste week buffelowormen en later witte meelwormen (afkomstig van Nijenkamp Voederdieren Hellendoorn/Nijverdal), (die leven in een AVIAN meelwormensubstraat aangevuld met AVIAN NutriBoost en AVIAN Carnmix en Gistocal (tegen spreidpoten) en enkel schijfje appel voor de vocht voorziening) en diepvries pinky’s (vliegenmaden) en diepvries krekels die ik dan bestrooi met een beetje Avian NutriBoost, en AVIAN Carnmix en Gistocal) zodat dat ook via het levend voer en diepvriesvoer opgenomen kon worden door de jonge vogels, ook heb ik insectenpaté en vruchtenpaté van AVIAN verstrekt en Exoten Mix van AVIAN (eivoer voor vruchten en insecteneters van AVIAN).

De jongen werden in eerste instantie alleen door de pop gevoerd en leken niet goed te groeien echter naar een aantal dagen ging de man ook mee voeren en de jongen groeien thans voorspoedig.

Ik heb ze alle drie dinsdag 5 mei 2012 geringd, twee konden nog net (4.0 mm) het derde jong was wat aan de kleine kant. Na een paar uur vond ik een van de ring van de kleinste al weer terug in de buitenvolière. Die heb ik de andere dag definitief geringd.

Op 15 mei 2012 ’s-morgens een hoop alarm geroep van de man en pop, een van de jongen was uitgevlogen, en ’s middags het tweede jong het derde en laatste jong heeft nog tot de avond in de nestkast doorgebracht.

De dag er na 16 mei 2012 heb ik de jongen tegen longworm(en) behandeld met het middel iverquantel drops 2ml per vogel (herhalen na 10 dagen en daarna op de 20).