Kweken van mutaties

11 april 2013

Oproep tot medewerking:  Agaat barmsijs? agaat elzensijs?

We willen duidelijk stellen dat ISEC (Internationaal Samenwerking verband Europese Cultuurvogels) niet  zit te vragen om naamsveranderingen. Maar als blijkt dat we een verkeerde benaming gebruiken voor een mutatie(s) bij de Europese vogels, is het toch de taak van ISEC om klaarheid te brengen. Praktisch alle belangrijke federaties van België, Nederland en Duitsland zijn aangesloten bij ISEC.

Het is al vaker gebeurd dat als er een mutatie optreed bij een of andere vogelsoort, er te vlug een benaming aan gegeven wordt die achteraf verkeerd blijkt te zijn. En als de benaming goed is ingeburgerd  is het achteraf  soms heel moeilijk om  te veranderen naar een correcte benaming. Ook bij Europese Cultuurvogels ontglippen we hier niet aan. Zo zijn we met ISEC erin geslaagd na grondige studie over vererving en kleuren samen met Mutavi verschillende mutaties met een oude maar verkeerde benaming te laten veranderen naar een correcte benaming.

 

Lutino groenling werd satinet
Zilver groenling werd agaat
Isabel zanglijster werd bruin
Eumo putter werd aminet
Blauwe elzensijs werd ivoor
Pastel frater werd eumo
Ino goudvink werd topaas
Kobalt barmsijs werd donkerfactor

 

Maar we zijn er nog niet er zijn er nog twee die ons zorgen baren nl. de agaat barmsijs en de agaat elzensijs. Twee veel gekweekte en volledig gedomesticeerde soorten, waarvan reeds meerdere mutaties en mutatie  combinaties  gekweekt worden. Transmutaties tussen barmsijs en elzensijs zijn niet mogelijk omdat beide soorten te ver uit elkaar liggen. 
De agaat barmsijs is het moeilijkst om te snappen, de agaat factor reduceert het bruin phaeomelanine en tast het zwarte eumelanine nagenoeg niet aan. En wat zien we bij de agaat barmsijs een zilvergrijze tot loodgrijze mutant. Bovendien spreekt men van lichte en donkere agaten, wat ook al niet klopt met de agaat factor. 
KBOF keurmeester Dirk Grijp kweekte enkele jaren terug met een agaat barmsijs man x agaat groenling pop  twee jongen een lichte pop die duidelijke pastel kenmerken had en ook een wildkleurige man. Daarmee was eigenlijk al het bewijs geleverd dat er iets niet klopt met de agaat barmsijs want normaal moesten zowel de poppen als de mannen agaat zijn, nee dus. Maar omdat we niet over een dag ijs willen lopen, hadden we vorig jaar een oproep gedaan aan onze kruisingkwekers om proefparingen op te zetten. En de resultaten van vorig jaar  hebben bevestigd wat we eigenlijk reeds wisten dat de agaat barmsijs geen agaat is.

 

Willy De Ruddere kweekte uit een agaat barmsijs x agaat kanarie een wildkleurige man, Bennie Horsting had uit agaat barmsijs x agaat kanarie twee nestjongen waarvan een wildkleur en een licht jong met pastel kenmerken. De jongen werden spijtig genoeg niet zelfstandig door snavelmisvorming bij de beide jongen.

 

Jean Smolders kweekte met een wildkleur split agaat barmsijs x agaat groenling en hij kweekte verschillende wildkleur jongen zowel mannen als poppen. En ook lichte poppen met pastel kenmerken. Even rees er nog twijfel omdat een van de lichte poppen, man kenmerken had. Maar Jean was zo vriendelijk om een DNA test te laten doen waaruit bleek dat het toch om een pop ging. Bedankt Jean.

 

Ik zelf kweekte uit een agaat barmsijs x agaat groenling een wildkleurige man. De verschillende uitkomsten van de proefparingen hebben al het bewijs geleverd dat de agaat barmsijs geen agaat is. Maar wat is het wel? Daarom een nieuwe oproep, om de volgende koppelingen op te zetten:


Agaat barmsijs x pastel groenling
agaat barmsijs x pastel kanarie
agaat barmsijs x pastel putter
agaat barmsijs x pastel goudvink

 

Ook in Italië heeft men reeds proefparingen opgezet die het bewijs leveren dat de agaat barmsijs geen agaat is maar meer dan vermoedelijk een geslachtsgebonden pastel mutatie is.
Maar daar knijpt het schoentje, want we hebben al een geslachtgebonden pastel barmsijs en die laat geen twijfel mogelijk die mutant voldoet perfect aan de geslachtgebonden pastel mutatie. Want kweek je pastel x pastel dan krijg je door selectie grijsvleugels en type grijs vleugels. In Italië is de benaming van agaat barmsijs reeds veranderd naar pastel en wat we voorheen pastel noemden heet er nu écaillé komt van het frans écailleux wat in het Nederlands zoveel als geschubd betekend. Bij ISEC hebben we besloten om voorlopig niets te veranderen, het blijft agaat barmsijs en agaat elzensijs tot we absolute zekerheid hebben wat het wel zijn.

 

Ook bij de elzensijs kregen we van Italië te horen op de laatste OMJ vergadering in Almeria Spanje dat de benaming agaat elzensijs verkeerd is en dat het hier ook om een geslachtsgebonden pastel mutatie gaat. Men heeft daar proefparingen opgezet van agaat elzensijs x agaat kanarie en er kwamen wildkleur mannen uit en pastel kleurige poppen, uit de koppeling agaat elzensijs x pastel kanarie kwamen allemaal pastellen. Dus ook hier zitten we meer dan waarschijnlijk fout. Wat wij nu willen met ISEC is dat we 100% zekerheid hebben wat de agaat barmsijs en de agaat elzensijs dus wel zijn. Dat kunnen we bekomen als er genoeg proefparingen opgezet worden. Voor de proefparingen met de agaat elzensijs gelieve de volgende combinaties maken.

1° Agaat elzensijs x agaat groenling
agaat elzensijs x agaat kanarie
agaat elzensijs x agaat putter
agaat elzensijs x satinet kanarie

2° Agaat elzensijs x pastel groenling
agaat elzensijs x pastel kanarie
agaat elzensijs x pastel putter

En als we veranderen dan doen we het allemaal samen. ANBVV- NBVV – AOB – KBOF – WEV – BEC – SEC – DKB.

Om een en ander te coördineren en voor informatie kan u zich opgeven aan alois.van.mingeroet@hotmail.com maar het kan ook aan de andere ISEC leden. Bedoeling is alles nauwkeurig op te schrijven tijdens de kweek en uiteraard dat je zeker bent over de kleur van de te gebruiken vogels. Bij twijfel kan je een kleurkanarie keurder raadplegen als het om de kanaries gaat en gaat het om Europese vogels kan een keurmeester van Europese vogels wel zekerheid geven, dat je de juiste kleuren hebt om de proefparing(en) op te zetten.

Voor ISEC
Alois Van Mingeroet